PRESTIGE IV NO COMMENT

NO COMMENT, a report in images by Rachel Gruijters.
nocomment_installation_02_lr
nocomment_installation_01_lrnocomment_installation_03_lrnocomment_installation_04_lrnocomment_installation_05_lrnocomment_installation_06_lrnocomment_installation_07_lrnocomment_installation_09_lrnocomment_installation_10_lrnocomment_installation_11_lrnocomment_installation_13_lrnocomment_installation_14_lrnocomment_installation_15_lrnocomment_installation_16_lrnocomment_installation_17_lrnocomment_installation_18_lrnocomment_installation_20_lrnocomment_installation_22_lrnocomment_installation_23_lrnocomment_installation_24_lrnocomment_installation_25_lrnocomment_installation_26_lrnocomment_installation_28_lrnocomment_installation_29_lrnocomment_installation_31_lrnocomment_installation_32_lrnocomment_installation_33_lrnocomment_installation_34_lrnocomment_installation_35_lrnocomment_installation_36_lrnocomment_installation_37_lrnocomment_installation_38_lrnocomment_installation_39_lrnocomment_installation_40_lrnocomment_installation_41_lrnocomment_installation_42_lrnocomment_installation_43_lrnocomment_installation_44_lrnocomment_installation_45_lrnocomment_installation_46_lrnocomment_installation_47_lr
NO COMMENT
teveel gezegd is nooit verloren
 
Kanttekeningen en ophelderingen, opmerkingen en aanmerkingen, kritieken en reacties, toelichtingen en verklaringen.
 
woord voor woord
 
Vaktermen en beloftes, bewoordingen en formuleringen, erewoorden en omschrijvingen,
redevoeringen en terminologieën.
 
het is niet zinloos
 
Frases, gezegdes en loze kreten, holle praatjes en hoogdravende zinnen, nietszeggende uitspraken en fraai klinkende volzinnen.
 
veel geblaat
 
In woord en beeld,
meer woord dan beeld of andersom.
 
geen commentaar

De tentoonstelling NO COMMENT wil een venster op de wereld van kunstenaars openen die zich bezig houden met, occasioneel of veelvuldig, de wisselwerking tussen woord en beeld. In deze tijden van voortdurende razendsnelle digitale communicatie, waar waarheid en verdichting regelmatig onontwarbare kluwens vormen waar recht noch rede aan te breien valt, hier vinden kunstenaars voedsel om woord en beeld te laten spreken.
NO COMMENT, een sprekende tentoonstelling in een achttiende eeuws salon en bij de kapper in het centrum van Gent, opent in de herfst van 2016 voor het eerst zijn deuren.

Lijst van deelnemers:

achttiende eeuws salon:
Joris Vermassen
Kristof Van Heeschvelde
Elisabeth Van Dam
Rachel Gruijters
Johan Clarysse
Lieve D’hondt
Stéphane de Schrevel
Rudi Bogaerts
Florian Kiniques
Wim de Maat
Inge Braeckman
Bart Spitaels

kapsalon:
Mira Albrecht
Nicoline van Stapele
Laure Forêt
Michael Dans
Ann Decaestecker
Alexandra Jacquet

achttiende eeuws salon  Sint-Katelijnestraat 26  9000 Gent
opening donderdag 17 november om 18:30-23:00
Inge Braeckman brengt poëzie om 20:00
expo tot en met/until 18 december.
Open elke vrijdag en in het weekend van 14:00 – 19:00
kapsalon Studio F  Vlaanderenstraat 119/03  9000 Gent
opening donderdag 17 november om 18:30-23:00

Ann Decaestecker en Alexandra Jacquet om 18:30 in een performance
expo tot en met/until  18 december.

open dinsdag/tuesday-zaterdag/saturdays 09:00-17:00

! 1 december museumnacht open van/from 18:00 tot/until 24:00!


NO COMMENT
an excess of words is never lost

Small remarks and clarifications, comments and observations, critics and reactions,
enclosures and declarations.

word by word
Technical terminology and promises, expressions and formulations, words of honour and
descriptions, speeches and lingo.

it is never pointless

Phrases, proverbs and false cries, small talk and pompous language, irrelevant statements
and graciously formulated sentences.

plenty of bleating

In word and image,
more word than image or viceversa.

no comment

The exhibition NO COMMENT wants to open a window to the world of artists who are
occupied with, occasionally or frequently, the interaction between word and image.
In these times of everlasting superfast digital communication, where truth and fiction form
regularly inextricable knots where no correct reason can be knitted, here artists find food to
make word and image perform.
NO COMMENT, a talking group exhibition in an eighteenth century ballroom and at the
hairdresser’s in the heart of Ghent, opens for the first time its doors in the autumn of 2016.

Advertisement